Värmeväxlare – Myotherm och
Biotherm

För cardioplegi och andra behandlingar såsom benperfusion.

Läs mer om perfusion.