Utbildning

Vi har återkommande utbildningsprogram för Autotransfusion.

All utbildning planeras efter kundens behov och utbildas av
våra specialister i samband med leverans och installation.
Dessutom arrangerar vi vetenskapliga symposier för
våra kunder inom våra specialområden.
Inom Autotransfusion har det arrangerats
utbildningar i 14 år.
Deltagarantalet har varit ca 80 personer/tillfälle.
Deltagarna har varit från hela Norden.

JoinTech Medical AB anordnar nästa
Autotransfusionsutbildning 2020

Återkommer med nytt datum när nästa utbildning är bestämd.

 

Frågor:
Kontakta Emil Svensson
Mobil: 072 – 080 14 26
email: es@jointechmedical.se