Temporär Pacing Wire M20-M26

Temporär Förmaks Pacing tråd

 • M-20, Rak Tråd elektrod
 • Elektrodtan är 2,54 cm. Kan böjas i alla önskade utseenden
  och fästes i myocardiet med en sutur.
 • M-21, loop elektrod
 • Fästes på myocardiet med en icke knuten fortlöpande sutur
  genom myocardiet och loopen.
  Suturen kommer att lösa upp sig vid utdragning.
 • M-22, Robicek
 • Suturen fästes säkert men inte tight runt ’’nacken’’ på elektroden (se bild) Loopen kommer pressas samman vid utdragning.
 • Fördelar M-22 produkter

 • Stabil fixation
 • Ger en tillräcklig fixation för att förhindra att rubba den oavsiktiligt
  ur sitt läge.
 • Otraumatisk urdragning
 • Loop elektroden pressas genom suturen. Reducerar möjligheterna att
  den skär i den tunna förmaksväggen.
 • M-22- Förslag för olika placeringsmetoder (Se bild till höger)

  1. Elektroden är suturerad mot den högra förmaksytan men en 6-0
  polypropylene sutur. Suturen är placerad
  runt ’’nacken’’ på elektroden mellan loopen och tråd isoleringen.

  2. Suturen skall fästas säkert men inte tight runt ‘’nacken’’ på elektroden.
  FÄST INTE SUTUREN GENOM LOOPEN

  Specifikationer PDF (Engelsk)
  Läs mer på aemedical.com

  Temporär Ventriclär Pacing tråd

 • M-24, Tråd elektrod
  2,4 cm tråd med oisolerad elektrod som börjar direkt efter nålen.
 • M-25, 1 cm elektrod med isolerade vingar.
  Isoleringen är skuren som vingar. Vingarnas syfte är att hålla elektroden
  på plats. 1 cm av den oisolerade elektroden ger 13 mm2 exponerad yta.
  Vid avlägsnandet faller vingarna bakåt mot isoleringen.
 • M-26, 1 cm elektrod
  1 cm av den oisolerade tråden ger 13 mm2 exponerad yta.
  Isoleringen är gjord för att förenkla inläggande och borttagandet.
  M-24, M-25 och M-26 har 4 olika böjda nålar och 2 raka nålar
  och det finns tre olika färger på isoleringen
 • Neutral Temporär Pacing Elektrod

  Skinn eller Bas Elektrod

 • Bas, skinn eller neutral elektrod kan fästas I underhuden
  med en specialböjd nål
 • Denna elektrod kan eliminera behovet av en baselektrod på hjärtat.
 • Finns i längder som 20 och 64 cm.
 • Specifikationer PDF (Engelsk)
  Läs mer på aemedical.com

  Anslutningssystem för temporär pacing elektrod

  MYO/KlipTM Konnektorer
  Isolerar den raka nålstumpen och kan lätt anslutas till utrustningen
  när man använder kabeln med artikelnummer 019-510

  MYO/Lead TM
  Kan anslutas till konnektorn I ena änden och till Medtronics Pacing låda
  artikelnummer 019-503 i andra änden

  Läs mer på aemedical.com