Performer HT – Rand

HYPERTHERM CANCERBEHANDLING – Performer HT, Rand

Hyperthermi system
Har en hög effektiv värmeväxlare (28 till 46 grader) som är framtagen för att
minimera risken för temperaturchock på patientens vävnad genom att
man får en bekväm värmetrend.
Värmeväxlaren är CE godkänd för dessa höga temperaturnivåer

Monitor som har 4 indikationer:

1. Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC)
2. Hyperthermic Intrathoracic Chemotherapy (HITHOC)
3. Hyperthermic Isolerad ben perfusion (ILP)
4. Hyperthermic Isolerad Lever Perfusion (ILIP) och Lungperfusion (ILUP)

Läs mer: