Oxygenatorer och Resevoar – PIXIE

Affinity Pixie ® Oxygenator för nyfödda, spädbarn
och små barn som kräver hjärt bypass för flöden upp till 2,0 L / min.
Designen erbjuder enkel installation, användarvänlighet och låg prime volym.
Affinity Orbit ® Holder System är ett enkelt och flexibelt system vilket ger större flexibilitet vid uppsättning för att anpassa sig till önskad uppkoppling.
Hållaren passar även till Affinity Fusion.

* Affinity Pixie Syrsättningsanordning
* Affinity Pixie kardiotomi / Venous Reservoir
* Affinity Orbit Holder System

Två biokompatibla ytor alternativ tillhandahålls för oxygenatorn,
kardiotomibehållare /venös reservoar, slangset och kanyler.

Se animationen här:

Cortiva ® BioActive Surface

* ”End pont attached heparin cotning – non leching”
* Ger biologiskt kompatibel yta.

Balans ® Biosurface

* En hydrofil Biosurface alternativet utan heparin
* Minskar plättaktivering
* Minskar trombocytvidhäftning
* Bevarar trombocytfunktionen

Läs mer på medtronic.se