Om oss

JoinTech Medical AB grundades 1/7 2010 med kontor och lager i
Kalmar och filial i Uppsala/Stockholm.
Vi distribuerar produkter till sjukhus i hela Norden.
Vi är idag 8 anställda varav 5 är säljare med mycket lång
erfarenhet från branschen.

Per-Arne Hillström, V.D.

Lars Johansson, Marknadschef/Personalansvarig

Göran Elg, Produktspecialist Perfusion/ Kanyler

Emil Svensson     Produktspecialist ,Blood Management

Jenny Gunnardo, Produktspecialist Cardiac Surgery

Pia Östergren, Redovisning/Kundtjänst

Pernilla Edenbjörk, Redovisning/Kundtjänst.

Jonas Ingesson, Lageransvarig/Kundtjänst

Vi har samarbetspartners i de övriga Nordiska länderna:
Medtech i Norge har 1 säljare.
Innomed Medical Aps i Danmark har 1 säljare.
Sydis International Oy Ltd i Finland har 3 anställda varav 2 säljare.
Nordic Service Group ansvarar för servicen av våra maskiner i Norden.