Myowire TM II – Enkel Ståltråd för
sternum

A&E Medical tillverkar en komplett sortiment av 316L rostfri ståltråd för suturering av sternum i samband med thoraxoperationer och som är mer flexibel och böjlig i jämförelse med andra ståltrådar (se bilder till höger). Ståltråden finns i olika storlekar och olika typer av nålar. Denna typ av ståltråd gör att det är enklare att arbeta med den i jämförelse med andra märken.

ÖKAD HÅLLBARHET MOT RUPTUR AV STÅLTRÅDEN.
Ökad flexibilitet gör att tråden håller bättre när man fixerar ståltråden runt sternum.

BÄTTRE ANSLUTNING AV YTAN RUNT STERNUM
Ökad flexibilitet gör att ståltråden följer konturerna bättre runt sternum. Detta gör att trycket fördelas på en större yta. Slutresultatet blir att man
får en stabilare sternum.

UPPNÅR US OCH INTERNATIONELLA SPECIFIKATION FÖR STÅLTRÅD.
Kraven följer ASTM138 & 5832-1 standard för ståltråd.

Specifikationer PDF (Engelsk)
Läs mer på aemedical.com (Engelsk)