Author Archives: jointech

Hjärtligt Välkommen Ida

På måndag 3 junihar vi glädjen att välkomna Ida till JoinTechfamiljen.
Ida kommer främst att arbeta med kundmottagning/order/lager och Ni kommer få kontakt med henne vid beställningar och/eller andra kundärenden
Välkommen Ida

Hjärtligt välkommen Ida

Den 3 juni har vi nöjet att hälsa Ida Lindell välkommen i Jointech-familjen, Ida kommer främst att arbeta med lager och kundtjänst. När Ni beställer/ringer/mailar kontoret kommer Ni komma i kontakt med Ida.

Välkommen

Hjärtligt Välkommen Conny

Vi är mycket glada att välkomna Conny Rundby till oss som produktspecialist inom perfusion. Conny har en bakgrund som perfusionist på KS och har de senaste åren arbetat som produktspecialist på Getinge. Conny kommer främst att ansvara för perfusions-produkter från Medtronic. Vi är väldigt glada över att ha Conny hos oss, Hjärtligt Välkommen.

Medtronic Mitral Repair Meeting

mitral-kurs-pb
I mitten av januari gick det årliga mötet ”Medtronic Mitral Academy, advanced Mitral & Tricuspid Valve Repair Symposium” av stapeln för 15:e gången. I samarbete med Prof. G. El-Khoury och Prof. J.L Vanoverschelde. Alla fick med sig matnyttigheter hem.

Avalus – premiär i Umeå

I början av oktober implanterades Medtronics nya perikard-klaff Avalus i Sverige. De 2 första patienterna var båda män i 75-80 årsåldern med förhållandevis liten aorta och de fick båda en 21 mm klaff.

X – clamp – tid låg på 60 min respektive 42 min och gjordes i båda fall med partiell sternotomi (även en flexibel Medtronic EOPA aorta-kanyl användes).

I det första fallet medgavs ingen gradient – mätning av medicinska skäl men patient nummer 2 mättes upp till 9mmHg i mean – gradient. Kommentarer från kirurgerna Hanna Forsberg och Mattias Karlsson var att klaffen lämpar sig bra för mindre anatomier och att de låga/ avrundade stentposterna inte störde aortotomin.

Avalus i Umeå    Avalus i Umeå 2

 

 

Nya Autologen IQ i Lund

Det  är med stor glädje vi kan meddela att Universitetssjukhuset i Lund, den 3 September 2018,körde världens första fall med den nya blodtvätts-maskinen Autolog IQ som vi på Jointech Medical AB är distributör av.

Perfusionist-teamets kommentarer:

Det var ett lyckat första fall med IQ, enkel att använda och bra kvalitetskänsla i produkten (Per-Axel Karlsson)

Per-Axel och hans kollegor tyckte att IQ såg bra ut, var mycket tyst och enkel att använda

.5576740241 (002) IMG_0240 (002) IMG_0210 (002)