Avalus – premiär i Umeå

By | 8 oktober, 2018

I början av oktober implanterades Medtronics nya perikard-klaff Avalus i Sverige. De 2 första patienterna var båda män i 75-80 årsåldern med förhållandevis liten aorta och de fick båda en 21 mm klaff.

X – clamp – tid låg på 60 min respektive 42 min och gjordes i båda fall med partiell sternotomi (även en flexibel Medtronic EOPA aorta-kanyl användes).

I det första fallet medgavs ingen gradient – mätning av medicinska skäl men patient nummer 2 mättes upp till 9mmHg i mean – gradient. Kommentarer från kirurgerna Hanna Forsberg och Mattias Karlsson var att klaffen lämpar sig bra för mindre anatomier och att de låga/ avrundade stentposterna inte störde aortotomin.

Avalus i Umeå    Avalus i Umeå 2