1 September , 2017

By | 7 september, 2017

Vi är mycket glada att välkomna Jenny Gunnardo till oss som Produktspecialist inom hjärtkirurgi. Jenny har en lång bakgrund inom hjärtkirurgi som såväl sjuksköterska som Produktspecialist på Medtronic. Jenny kommer att ansvara för hjärtkirurgiska produkter från Medtronic/ Jotec samt andra leverantörer inom området hjärtkirurgi. Vi är väldigt glada över att ha Jenny hos oss, Hjärtligt Välkommen.